Shared States special issue

אנו נוטים לחשוב שרגשות נחווים ומורגשים באופן אינדיבידואלי וייחודי. אבל מה אם ראשית חולקים את הרגשות ורק אז הם מופנמים? מה אם הם עולים מתוך העולמות החברתיים והתרבותיים שלנו, ורק אחר כך אנו "שואלים" אותם באופן אישי? גיליון מיוחד זה חוקר את האפשרויות הגלומות בעולמות רגשיים משותפים, ותוהה: כיצד מאחדים אותנו ה"מצבים הפנימיים" ולאורך אלה קווים הם מתחלקים? איזה פוטנציאל יש לכלכלות רגשיות משותפות אלו בחברות משוסעות על ידי קווי מחלוקת פוליטיים, כלכליים ואחרים?

Shared States הוא גיליון מיוחד שיוצא בשיתוף עם מכון התרבות של ליטא, בעריכת האוצרת יוסטה יונוטיטה. הנושא לגיליון המיוחד פותח תוך דיאלוג עם האנתרופולוגית כריסטינה יונוטיטה.


מעבר לווידוי: שלושה מקרי מבחן לקראת כנות באמנות

מהי המשמעות של עשיית אמנות שעוסקת ברגשות אמיתיים, ומה המשמעות של הצפייה באמנות זו? מה קורה כאשר יושרה נפרדת מכנות? מרקוס ת'ור אנדרסון וחן תמיר בודקים כיצד אמנים מחדירים שוב לעבודתם רגשות ורעיונות כגון כנות, יושרה, השפלה, ופתטיות באמנות עכשווית. 

דברים שגברים, לבנים, כמעט כולם מתים, סיפרו לי על החיים בצוותא

במהלך כנס בבצלאל, ארבעה חוקרי אמנות פגשו באווטרית חיה בפעם הראשונה. האווטר הופיעה על מסך והופעלה מאחורי הקלעים על ידי שחקנית לבושה בחליפת אנימציה. הטקסט בווידאו הוא קטע מתוך מכתב לאווטרית שכתבה ליאת לביא לכבוד האירוע.

פחם צהוב

כיצד נוכל לרתום את ההרעשה הבלתי פוסקת של זעזוע וחירום וסבל בעולמנו כדי להפיק אנרגיה וחוסן קולקטיבי? איך פועלים וחיים ביחד בעולם שכל הזמן מבודד ומזעזע אותנו והורס את המערכות הסביבתיות והחברתיות שבתוכן אנו חיים? האחים פוסט בודקים כיצד קשרים חברתיים מפורקים הופכים לערך, ופחם צהוב מתעל רגשות לאנרגיה.

על הכלכלה של האכזבה

מדוע כה רבה האכזבה סביבנו? איך אפשר להסביר אכזבה? מהו טבעה הפוליטי של האכזבה? ארטוראס טרסקינאס כותב עבור תוהו על רעיון האכזבה, בעקבות Bjaurūs jausmai, ספרו שיצא לאור לא מזמן בשיתוף עם אדומס דנוסויציוס, העוסק ברגשות מכוערים/שליליים.