ללא חלומות, 2021

שברירים מהעבר, פחד, וחלומות של זרים.

מודעהמאמר חזותי זה הוא חלק מגיליון מיוחד בשיתוף עם מכון התרבות של ליטא, בעריכת יוסטה יונוטיטה.