גיליון

פוליטיקה של אהבה: יחסים למרחוק

"פוליטיקה של אהבה: יחסים למרחוק" הוא גיליון מיוחד שני של תוהו. העורכת האורחת שלו היא האוצרת התורכיה טוצ׳ה ארל. נקודת המוצא לגיליון היא טקסט של האמנית, המשוררת והכותבת אתל עדנאן, "מחיר האהבה שאיננו מוכנים לשלם". הכותבים והכותבות בגיליון הוזמנו לחשוב על אהבה כפוטנציאל פוליטי, ובייחוד ביחס לשאלת המרחק החברתי שמאפיין את תקופתנו. הגיליון מופק בתמיכתה הנדיבה של קרן פלומס לאמנות.