טל דקל

טל דקל היא ראשת התכנית ללימודי אוריינות חזותית ומנהלת לימודי האוצרות במכללת סמינר הקיבוצים. היא גם מלמדת בתכנית למגדר ובחוג לתולדות האמנות באוניברסיטת תל אביב. טל מתמחה באמנות עכשווית בישראל ומתמקדת בדיונים המשלבים טרנס-לאומיות ופמיניזם בכדי לנתח מצבי חיים של נשים וגברים במיקומים חברתיים מגוונים. לאחרונה היא מתעמקת בהיבטים של אייג'יזם (גילנות) ומגדר ומנתחת ביטויים אלו בשדה האמנות בישראל. ספרים שכתבה הם "(מ)מוגדרות – אמנות והגות פמיניסטית"; "נשים והגירה – אמנות מגדר בעידן טרנס לאומי", והיא עורכת-שותפה של הספר "הנזיר והאריה – אמנות אתיופית חזותית עכשווית בישראל".

מגדר וחושים: האמנות של אניסה אשקר

עבודתה של אניסה אשקר משתמשת בחושים השונים כדי לעשות פרובלמטיזציה להצטלבות הקטגוריות שמרכיבות יחד את זהותה הרב-שכבתית. טל דקל מבקרת בתערוכתה וכותבת על השימוש שאשקר עושה במכלול החושים כדי לערבב קטגוריות, לנטרל ולפרק אותן.