Lydia Nofil - Introduction

ראיונות מצולמים נדירים שנערכו על ידי MEFI עם תושבים לשעבר של סוריה הקטנה, אשר נתנו השראה לסדרת הרשת.

(MEFI)