תגובה לגל וינשטיין.jpg

גל וינשטיין, "הילוך אחורי"  גלריה גורדון אוצרת: טלי תמיר 7 בנובמבר 2016
גל וינשטיין
הילוך אחורי

גלריה גורדון
27.10.16-27.11.16. אוצרת: טלי תמיר.