ש2.jpg

עמוד אקראי מספר אקראי מהספרייה של אבי ששלפתי בביקורי בביתו בסוף השבוע אחרי שסיימתי את כתיבת הטיוטה לטקסט זה