אלי גור אריה.jpg

אלי גור אריה
אלי גור אריה

מנועי צמיחה. מוזיאון תל-אביב
נעילה: 20 בנובמבר 2016. אוצרת: דורית לוויטה הרטן