רישום תגובה #8

רויטל לסיק ברישומים מהירים שמגיבים לתערוכות, עבודות ואירועי אמנות.