רישום תגובה #3

רויטל לסיק ברישומים מהירים שמגיבים לתערוכות, עבודות ואירועי אמנות. 

זוייה2.jpg

זויה צ'רקסקי
ישראל לא מאמינה לדמעות

תערוכה קבוצתית, קיץ 2016. גלריה רוזנפלד
05.08.2016 - 10.09.2016. 

 

 

סיגלית לנדאו.jpg

סיגלית לנדאו
מדוזה ערופה

מבפנים ומבחוץ. בית גוטסמן סדנת הדפס בכברי
 .25.6.16 - 5.11.16אוצרת עופרה רעיף

 

 פאהד חלבי.jpg

תגובה לפהד חלבי, גלריה רו ארט אוצרת לאה אביר.
פהד חלבי

עוד סיבוב. גלריה רו ארט
10.8.16 - 4.8.16. אוצרת לאה אביר