פרק י"א: המערה והמכפלה

״מסעות הרב מנדלוביץ״ הוא קומיקס אקספרימנטלי בצורת מגילה, המתאר את הרפתקאותיו הדמיוניות של הרב מנדלוביץ בעולם כאוטי ומעורער פוליטית. דמותו של מנדלוביץ מבוססת על שניאור זלמן מחברון (הרשז״ם), צייר דתי, שד״ר מטעם חב״ד אשר טייל מסביב לעולם וסבא-רב-רבא של האמן.
בפרק האחרון (!) של הקומיקס ילדיו של מנדלוביץ מאשימים אותו בכפירה והוא חוזר לביתו שם הוא כותב את המגילות.נפוצו ראשי-ציפור
במושבות מלכה,
ולהם ישיבה במערות.
ופי המערה צר כמו פי בור.
ובתוכה שער אבן והיא כמו אבן חלולה,
ומשם יוצאת רוח גדולה ואי אפשר לסובלה לרגע,
ואי אפשר להכנס עם נרות.

פרק י״א
המערה
והמכפלה

ציפורים (אחד לשני):
גזעאכט מר - פייר ועשן ?
נודניק !
וביצה של קינדער ?
גארנישט !
ותמך ברעוואלוציע ?
לא ! איז קוויטטער !*

לא קשיא!
עוזב ביתו
מחפש את מלכתו
מצייר על ביצתו -
שטיא!

טרדא קישתא
הנה כסיל
לבו שוטה
כופר בכל
אינו רואה!
טרדא קישתא!
טפו! טפו!

מנדלוביץ:
ועוד לא ריחמה מלכה עליי,
מיום ששלחה באש בוערת ואוכלת ביתי.
בליל זה אבכה אילל..
נמס ליבי במעיי
ועתה מה לי פה ?

 

סילקוהו ילדיו
אל ארץ
שמהמה.

הלך אל מקום אחד
ולא מצא שם כלום,
וגם בשני כלום,
עד שבא אל השלישי.

מנדלוביץ:
שוב אתה ?

נביא:
ממגילותיי תאכל
וכיונה תתעופף!

והנה ענן ככף איש עולה
עד כסה השמים בעבים.
ויריקו גשמי רצון.

ובקיטור של אש
נושא חזרה נביא
את מנדלוביץ
אל ביתו עונג
העולה באש.

בשובו לשיפסלשערער
מקומות ידע ספורות.
ואת כל הקורות לאיזה מדינות
ועיירות, ימים ונהרות,
מקום בו דרכו רגליו
וצעדו בו קרסוליו,
בהשעשעו לרגל מסעו
העלה במגילות.

סוף
ודבר


לכל הטורים