עתידיות ספקולטיבית שחורה ועליית הנאו-נציונליזם

הרצאתו של ד"ר ריינלדו אנדרסון, מהכנס של מגזין תוהו "החלל הוא הכלל: אפרופוטוריזם, ערבפוטוריזם והחיפוש אחר ממדים חדשים"