ניואנסים של שייכות #12

מאז חורף 2012 חמודי ג'נאם מבקר בכפר איקרית מדי חודש, לעתים למספר ימים, ומתעד את המקום והאנשים החיים בו, בסטילס ובוידאו.

#12 Nuances of Belonging - Hamody Gannam

לכל הטורים