זוייה2.jpg

זויה צ'רקסקי

תערוכה קבוצתית, קיץ 2016. גלריה רוזנפלד
05.08.2016 - 10.09.2016. אוצר צקי רוזנפלד