זה האיש - מוזיאון ישראל.jpg

זה האיש: ישו באמנות הישראלית  אוצר: אמיתי מנדלסון 22.12.16 – 16.4.17
זה האיש: ישו באמנות הישראלית
מוזיאון ישראל, ירושלים

אוצר: אמיתי מנדלסון 22.12.16 – 16.4.17