דיוקן עצמי מצופה, רועי רוזן , 2007.jpg

Roee Rosen. Frosted Self Portrait #2 (aka Saint Chocolate). Oil and Goldleaf on wood. 50*70 cm
2006. Courtesy of the artist and Tel Aviv Museum