דב הלר, לס, 1978.jpg

דב הלר, לס, 1978
דב הלר, לס, 1978