ג'ומאנה מאנע חומר קסום זורם אל תוכי (2015). תצלום הפקה. הוזמן בשיתוף פעולה של המכון לאמנות שארג'ה וגלריה צ'יזנהייל עם מוזיאון מאלמו והביאנלה בסידני. באדיבות האמנית וגלריה CRG (ניו יורק).

ג'ומאנה מאנע חומר קסום זורם אל תוכי (2015). תצלום הפקה. הוזמן בשיתוף פעולה של המכון לאמנות שארג'ה וגלריה צ'יזנהייל עם מוזיאון מאלמו והביאנלה בסידני. באדיבות האמנית וגלריה CRG  (ניו יורק).
ג'ומאנה מאנע חומר קסום זורם אל תוכי
2015. תצלום הפקה. הוזמן בשיתוף פעולה של המכון לאמנות שארג'ה וגלריה צ'יזנהייל עם מוזיאון מאלמו והביאנלה בסידני. באדיבות האמנית וגלריה CRG (ניו יורק).