אלון קדם.jpg

אלון קדם, הצפה, 2016, שמן על בד צילום: אלעד שריג
אלון קדם, הצפה, 2016.
שמן על בד. ציור למשל, מוזיאון פתח תקווה לאמנות, 2016.

צילום: אלעד שריג