פרק ז': הפער והיצירה

בפרק השביעי מטפס הרשז"ם לראש הר תבור. בחצות הליל הוא פוגש ציפור מנהמת אשר פותחת בפניו שער חדש במסעו בעקבות המלכה.

מומלץ לצפות במאוזן


מן עמק זרע
עולה הרשז"ם בהר טַבּוּר
הרחק מחבריו הקרובים
וקרב למחזות רחוקים.

פרק ז: הפער והיצירה

רשז"ם: "הא חמור נוער!"

חמור: "עער עעעעער!"

כלבים: עק עק! עק עק!

רשז"ם: "הו כלבים צועקים!"

ויבוא הרשז"ם
על חיי ראשו של הר
בְּמִשְנֵה של משמר.

רשז"ם: "אי מזה חשתי אדם
בִּבְנוֹתִי אשתי
גווענדאָלינדע הנאה
בִּשְׁווֹתִי מסכות
ביאה וזריעה
בִּכְלוֹתִי צלחות הערינג
ותפוח מן האדמה.
בעוונותיי כך לי
אך מלכה אחת ויחידה."

על גבחתו של הר
חוֹרבָּה
כפותה בין הפאות.

קול בוקע מהחורבה: "קומקומקומקום
גיי גיי!
אוועק! אוועק!
קומקומקומקום
גיי! גיי!"

רשז"ם: "מה זה הקול
בין קריאה וצווחה?"

וידרוך הרשז"ם בשערי החורבה
ותתגלה בפניו יונת קרקע מצויה מנהמת.

יונה: "קוווום! קוווום!
גיי גיי גיי אוועק!"

רשז"ם: "עוד אין אני מבין
שפת נודדוֹת.
מה תצווי לי,
יונת קרקעי המצויה?"

ותפרוץ המנהמת
גג חורבות
ותנצוץ ותלבין
כיונת השמיים המצויה
ואין כובס בארץ
יוכל לכבסה כה.

יונה: "נ נע נעם עס אוועק!"

רשז"ם: "שמעו נא כי בעולם
ראיתי את הבשר
וממנו הוטלה בי ביצה
ורצון ניעור
בליבי הזקן לגעת!"

הרוח עולה וסוערת
מאפפה את הרשז"ם
בין הקרוב לרחוק
ומתמירה בלהבות
חוש בחזיון.

 

לכל הטורים