חוצנים: מעבר לנצרות המערבית

הרצאתו של מוחמד ג'בלי, מהכנס של מגזין תוהו "החלל הוא הכלל: אפרופוטוריזם, ערבפוטוריזם והחיפוש אחר ממדים חדשים"