006 סוסקין A30.JPG

אברהם סוסקין, מנדל פורטוגלי וישראל שוחט, 1911, סריקה של פלטת זכוכית, 30X24 ס"מ, ארכיון מכון לבון לחקר תנועת העבודה ע"ש פנחס לבון, מדור מוזיאלי, תל אביב (תמונה 6, עמ' 130)