סוסקין, מכון לבון מרדכי וציפורה שכביץ.JPG

אברהם סוסקין, מרדכי וצפורה שכביץ, 1920, סריקה של פלטת זכוכית, 24X30 ס"מ, ארכיון מכון לבון לחקר תנועת העבודה ע"ש פנחס לבון, מדור מוזיאלי, תל אביב (תמונה 1, עמ' 10)