טוני נבוק, "שעות עגולות", רישומי לוח שנה, 2015

טוני נבוק, "שעות עגולות", רישומי לוח שנה, 2015
טוני נבוק, "שעות עגולות",
רישומי לוח שנה, 2015