צלל 19#, 2016, מידות 48X25 עומק 70 טכניקה מעורבת.jpg

צלל 19#, 2016, מידות 48X25 עומק  70 טכניקה מעורבת
עמוס גרוסווגל, צלל #19, 2016
48X25 ס"מ, עומק 70 ס"מ, טכניקה מעורבת