למיטל כץ מינרבו.jpg

מיטל כץ מינרבו, אחר גלריה 4, תל-אביב אוצר: ליאור גריידי 25.1.2017 – 9.3.2017
מיטל כץ מינרבו, אחר
גלריה 4, תל-אביב

אוצר: ליאור גריידי 25.1.2017 – 9.3.2017