הירשפלד.JPG

 תגובה ליונתן הירשפלד, "בארות בארות נשברים" אוצרת: נעמי גבעון גלריה גבעון, תל אביב 25 באוקטובר – 8 בדצמבר, 2018