דב הלר, תערוכת פתיחה,אובייקטים של המהפכה, גלריה הקיבוץ, 1995.jpg

דב הלר, תערוכת פתיחה,אובייקטים של המהפכה, גלריה הקיבוץ, 1995
דב הלר, מראה הצבה, אובייקטים של המהפכה, 1995
גלריה הקיבוץ