אוהד מרומי, נופשון. מראה הצבה. 2015. צילום: יובל חי

אוהד מרומי, נופשון. מראה הצבה. 2015. צילום: יובל חי
אוהד מרומי, נופשון
מראה הצבה. 2015. צילום: יובל חי