ליז רוזנפלד

ליז רוזנטל (נ. 1979, ארה"ב) היא אמנית המבוססת בברלין, שעוסקת בקולנוע/וידאו, בהופעות חיות ובפרקטיקות כתיבה דיבוריות ניסיוניות. ליז חוקרת את קיימותן של אקולוגיות רגשיות ופוליטיות, שיטות למציאת בני זוג אקראיים וכן היסטוריות מהעבר ומהעתיד ביחס לאופן בו הזיכרון הופך לקוווירי. המיצגים של ליז ניגשים לבשר כאל חומר א-בינרי משתף פעולה, ומתמקדים במיוחד באפשרות לשפע ועודפות פיזיים, ביחס לאחריות ולפריווילגיה של תפיסת מקום בחלל. בהתרחקות מהאישי, הכתיבה של ליז נובעת משאלות שמתמודדות עם האופן שבו אונטולוגיות קוויריות מתבססות על תשוקות צבועות ושונות.