2 תמר גטר חצרות תל-חי, 1975, פחם על שני קירות.jpg

תמר גטר, חצרות תל-חי, 1975, פחם על שני קירות
תמר גטר, חצרות תל-חי, 1975
פחם על שני קירות