- שער כריכה האמת הפוטוגרפית - נועה צדקה.jpg

חגי אולריך סקירה מגזין תוהו, כריכת הספר של נועה צדקה, "האמת הפוטוגרפית אמת טבעית היא - כרוניקה של מחלקה לצילום", רסלינג, 2018 באדיבות נועה צדקה
כריכת הספר של נועה צדקה, "האמת הפוטוגרפית אמת טבעית היא - כרוניקה של מחלקה לצילום", רסלינג, 2018
באדיבות נועה צדקה