שנתון צילום 1 1964.jpg

חגי אולריך, סקירה, מגזין תוהו, שמות הצלמים המופיעים בתוכן העניינים של "שנתון ישראל לאמנות הצילום ה-1" בעריכת פטר מירום, הוצאת אגם, תל-אביב, 1964 סריקה, חגי אולריך, ינואר 2019, ספריית מוזיאון תל-אביב לאמנו
שמות הצלמים המופיעים בתוכן העניינים של "שנתון ישראל לאמנות הצילום ה-1" בעריכת פטר מירום, הוצאת אגם, תל-אביב, 1964
סריקה, חגי אולריך, ינואר 2019, ספריית מוזיאון תל-אביב לאמנות