סדרה 1 - 3.jpg

תמר גטר, מתוך סדרות סוסים מתגלגלים, הליוטרופיון, 2017 (פרט), עפרון פחם על נייר
תמר גטר, מתוך סדרות סוסים מתגלגלים, הליוטרופיון, 2017 (פרט)
עפרון פחם על נייר