ביאנלה לקרמיקה-רוני ברנגה.jpg

תגובה לרוני ברנגה (וקצת למרט אופנהיים) רטוב/שרוף - הביאנלה השמינית לקרמיקה ישראלית
תגובה לרוני ברנגה (וקצת למרט אופנהיים)

רטוב/שרוף - הביאנלה השמינית לקרמיקה ישראלית. מוזיאון ארץ ישראל
1-8.16 - 12.11.12 אוצר: ד"ר ערן ארליך