ארון בגדים של איה, כיסויי חיג'אב, ירושלים, 2018.jpg