קוויריות ספקולטיבית: איך מדע בדיוני הרס לי את היחסים עם המגדר הבינרי

ההרצאה של אראטה הידלגו, מהכנס של מגזין תוהו "החלל הוא הכלל: אפרופוטוריזם, ערבפוטוריזם והחיפוש אחר ממדים חדשים"