בין אוטופיה נוסטלגית לשיבות בהווה

הרצאתה של יעל מסר, מהכנס של מגזין תוהו "החלל הוא הכלל: אפרופוטוריזם, ערבפוטוריזם והחיפוש אחר ממדים חדשים"