unnamed.jpg

תקרות גבוהות של חלל תעשייתי, שהאמנית זקוקה להן כתנאי בסיסי שהוא הכרחי כדי לחשוב. צילום: באדיבות האמנית קתרינה גון אולרט, דיסלדורף, 2011.
תקרות גבוהות של חלל תעשייתי, שהאמנית זקוקה להן כתנאי בסיסי שהוא הכרחי כדי לחשוב. צילום: באדיבות האמנית קתרינה גון אולרט, דיסלדורף, 2011