underconstruction_group_under_construction_2015.jpg

Underconstruction Group, Άντερ Κονστράξιον, (ie. Under Construction). 2015, sign made of wood, dimensions variable

Artists & Members Iasonas Kontovrakis, Xanthi Kostorrizou, Alexandros Laios, Spiros Nakas, Krysanthi Papaxenou, Georgia Tourmouzi, Panos Famelis, Maro Fasouli, Kostas Christopoulos
Courtesy Underconstruction Group (Alexandros Laios, Maro Fasouli, Dimitris Foutris). © Marilena Batali