012 גיטה לבושה כערביה.JPG

אברהם סוסקין, גיטה סוסקין, 1929-1905, סריקה של פלטת זכוכית, 30X24 ס"מ, ארכיון מכון לבון לחקר תנועת העבודה ע"ש פנחס לבון, מדור מוזיאלי, תל אביב (תמונה 12, עמ' 156)