נדב בן-נון - קהלת ואני

Nadav Bin-Nun, Ecclesiastes and I, from The Spiritual Album, 2018