מראה הצבה ביבליולוגיה.jpg

״ביבליולוגיה״. מראה הצבה. מוזיאון פתח תקווה לאמנות
2016. צילום: אלעד שריג.