מראה הצבה ביבליולוגיה 2.jpg

״ביבליולוגיה״. מראה הצבה. מארי שווינאר (וידיאו) ונגה ענבר (ברקע). מוזיאון פתח תקווה לאמנות
2016. צילום: אלעד שריג.