מינורוהירטה "ארוע הניקיון של High Red Center (הידוע רשמית כהיו נקיים! וגם המהלך לעידוד ניקיון וסדר במטרופולין"). 1964. © מינורו הירטה. באדיבות גלריה טאקה אישי, טוקיו

מינורוהירטה "ארוע הניקיון של  High Red Center (הידוע רשמית כהיו נקיים! וגם המהלך לעידוד ניקיון וסדר במטרופולין"). 1964. © מינורו הירטה. באדיבות גלריה טאקה אישי, טוקיו
מינורוהירטה "ארוע הניקיון של High Red Center (הידוע רשמית כהיו נקיים! וגם המהלך לעידוד ניקיון וסדר במטרופולין")
1964. © מינורו הירטה. באדיבות גלריה טאקה אישי, טוקיו