לתערוכת הפרחים במוזיאון.jpg

טרין סיימון, ניירת וכוח ההון מוזיאון תל-אביב אוצרת : רותי דירקטור נעילה: 28 בינואר 2017
טרין סיימון
ניירת וכוח ההון

מוזיאון תל-אביב
נעילה: 28.1.16. אוצרת :רותי דירקטור