גלריה יאיר.jpg

תגובה לאירוע הפתיחה של תערוכת העשור בגלריה יאיר
תגובה לאירוע הפתיחה של תערוכת העשור בגלריה יאיר (שולחן כיבוד)

גלריה יאיר
22.9.16 - 28.10.16