אבנר בן-גל, מסביב לשעון.jpg

⁨‎⁨אבנר בן-גל, מסביב לשעון
⁨‎⁨אבנר בן-גל, מסביב לשעון