Lena Gomon – Enantiodromia (exhibition catalogue)

50.00

Category:

Description

ריצה בכיוון הנגדי (אֶנָנְטִיוֹדְרוֹמִיָה)קטלוג תערוכת היחיד הראשונה של לנה גומון במוזיאון אשדוד לאמנות 

בתערוכה הוצג מבחר מתוך גוף עבודות רחב-היקף, שהתגבש במשך כשש שנים

עשייתה של גומון מעוגנת במסורת הצילום הישראלי ומהווה במידה רבה המשך אבולוציוני של צילום הנוף והמרחב המקומי כייצוג תרבותי-פוליטי-חברתי, כפי שהתנסח כאן בעשורים האחרונים. היא נעה בדיאלקטיקה עדינה בין חומרה וקפדנות שיטתית לבין עידון ורגישות כמעט שברירית, בין מבט חד ומנוסח היטב לבין הימנעות מודעת מנקיטת עמדה ביקורתית ביחס למציאות המצולמת. איכות ייחודית זו הופכת את יצירתה למעין מחקר מצטבר ומתמשך, שבמהלכו היא אוספת חלקיקים מתוך הממשות באופן שאינו מתיימר להקיף, להכליל, להסיק או לפרש, אלא שואף לתפוס את עקבותיה של התנועה התמידית והבלתי פוסקת של הנוכחות האנושית בעולם

אוצרים של התערוכה: יובל ביטון, רוני כהן-בנימיני

עיצוב והפקה של הקטלוג: מיכאל גורדון

עריכת טקסט ותרגום לאנגלית: עינת עדי

עיבוד דיגיטלי וביצוע גרפי: סטניסלב פוספלוב

מוזיאון אשדוד לאמנות, 2016