סדרה 1.jpg

תמר גטר, מתוך סדרות סוסים מתגלגלים, הליוטרופיון, 2017 (פרט)
תמר גטר, מתוך סדרות סוסים מתגלגלים, הליוטרופיון, 2017 (פרט)
עפרון פחם על נייר